เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

          บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2515 ในนามบริษัท ยูเนี่ยนพลัสนิตติ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 5 ล้านบาท ที่ตั้งเดิมอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประกอบธุระกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่องสตรี

          ปี พ.ศ.2527 ได้ขยายกิจการและได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้ง ณ เลขที่ ง.1 นิคมอุตสาหกรรมบางชั่น หมู่ที่ 14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท มีการชำระเต็มจำนวน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (New Plus Knitting Company Limited) 

          ปี พ.ศ.2531 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทจำกัดมหาชนในนาม บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) (New Plus Knitting Public Company Limited) ("NPK") โดยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ประกอบธุระกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเภทถุงน่องสตรี ถุงเท้า ชุดกายบริหาร ชุดชั้นในสตรี และตุ๊กตา

          ในปี พ.ศ.2544 บริษัทฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา